Raecks Kunstlijn: "1 en 1 = 3"

 Het werk van Barbara van der Kruk en Eline Sneeuwloper Vergunst.

Het geheel is meer dan de som der delen; deze bekende uitspraak gaat ook op wanneer twee (of enkele) kunstenaars exposeren in één en dezelfde ruimte. Dat geldt zeker voor de combinatie van het werk Barbara van der Kruk en Eline Sneeuwloper Vergunst, die tijdens de Kunstlijn 2019 exposeren in Café Raecks. En dit is geen toeval: hun werk is voor de Kunstlijn doelbewust bijeen gebracht om een visueel samenspel te creëren.

Eline Sneeuwloper Vergunst (Harderwijk, 1981; Royal Academy of Art, Den Haag) brengt in haar fotografie fantasie en werkelijkheid bij elkaar. Zij fotografeert scènes en objecten uit de wereld om haar heen, bijvoorbeeld een oude muur met een raamkozijn, maar laat het daar niet bij. Zij doet vervolgens een ingreep in die werkelijkheid, met fotografische en schilderkunstige middelen. De aldus ontstane foto schept verwarring. Is dit gewoon een foto van een raam, waardoor je de kamer er achter ziet, of is er meer aan de hand? Op dat laatste legt Sneeuwloper Vergunst in haar foto’s de nadruk; zo neemt zij je mee naar een veranderde werkelijkheid, een ‘droomwereld’.

Ook tekenaar en schilder Barbara van der Kruk (Nieuwer Amstel, 1956; Lerarenopleiding Amsterdam) gaat in eerste instantie uit van de werkelijkheid. Inspiratiebronnen zijn oude gefotografeerde of geschilderde portretten, dikwijls van kinderen. Zo’n portret verbergt volgens Van der Kruk een ‘onzichtbaar verhaal’; de weerspiegelde emoties op het kindergezicht geven toegang tot dat verhaal, maar de toeschouwer moet wel even de tijd nemen, er moet een kleine stilte gecreëerd worden. De oogopslag, de blik van het geportretteerde kind bepaalt de indringendheid van het portret, versterkt door extra elementen, zoals bellen blazen en vissen.

Verhalen vertellen, storytelling, is een noemer voor het werk van Van der Kruk en Sneeuwloper Vergunst. Zij creëren in hun gelaagde schilderijen en foto’s een onzichtbaar en verborgen verhaal, dat door de waarneming van de kijker pas woorden krijgt.

In het kader van de Kunstlijn Haarlem 2019 exposeren Barbara van der Kruk en Eline Sneeuwloper Vergunst schilderijen en foto’s in Café Raecks, onder de titel: ‘1 en 1 = 3’. De opening is op zaterdag 26 oktober om 17.00 uur in Café Raecks, Raaks 1, 2011 VA in Haarlem; 023-5326629.

De expositie is dagelijks te zien van de ochtend tot de avond (horecatijden, gratis toegankelijk), vanaf 26 oktober, in het Kunstlijn Weekend 2 en 3 november en gedurende de maand november. Informatie Maria van Vlijmen, curator: m.vanvlijmen@kpnplanet.nl; 06-30829421.